NOVES TÈCNIQUES ARQUEOLÒGIQUES APLICANT TECNOLOGIA 3D

L’arqueologia és una de les ciències que esta experimentant una evolució més gran d’ençà l’aparició de les tecnologies 3D. S’estan desenvolupant moltes solucions que permeten recrear objectes, espais, situacions. Per resumir, podríem aplicar aquestes noves tècniques en dos grans grups: les aplicacions directes del 3D a la arqueologia tradicional i, d’altre banda, l’anomenada arqueologia virtual dedicada principalment a la divulgació.

El primer grup son les aplicacions directes del 3D a les tècniques de l’arqueologia tradicional. De fet és un complement a la documentació de les excavacions que ajuda a la comprensió global dels jaciments. Als tradicionals mapes, fotografies i dibuixos en planta i alçat dels jaciments i les peces es sumen noves eines que ajuden a la investigació.

Video de l’Aixecament fotogrametric fet per 3iDem de la naveta dels tudons

Dins d’aquest primer grup podríem parlar de l’avenç en la documentació directa dels jaciments. Parlem de representacions estratigràfiques dels jaciments en 3D partint de models fotogramètrics o amb escàners del terra abans de destapar la excavació. Amb això es pot veure la disposició detallada d’una excavació prèviament i després de la tasca de camp per reconstruir tots els detalls i millorar l’estudi posterior. Aquest grup incideix directament al treball científic i el que facilita és l’estudi i discussió entre els arqueòlegs professionals.

Video aixecament fotogramètric excavació Campelles (per en Bruno Parés)

En segon lloc, dins les aplicacions directes a la arqueologia tradicional trobem els treballs de restauració de peces. La restauració també s’aprofita de les noves tècniques. El que abans es feia de forma directa sobre les restes trobades ara es pot fer de forma virtual, així es pot aconseguir des de la reconstrucció d’una peça de ceràmica tal i com seria al seu moment a, posem per cas, un rostre a partir del estudi fotogramètric de les restes òssies. Tenim moltes aplicacions en aquest camp i a 3iDem ja hem fet aquesta mena de tasques amb posterior impressió 3D que ens permet comparar l’original amb el model restaurat amb les nostres tècniques.

 

platmurtra

Exemples de restauració de plats del Monestir de la Murtra realitzat per 3iDem per al Museu de Badalona. A la esquerra fotogrametria de l’original, a la dreta reconstrucció (impresa despres en 3D)

 

Un segon gran grup d’aplicacions son totes aquelles que ajuden a la divulgació i la comprensió per a un públic no especialitzat. Serien el que s’anomena Arqueologia Virtual i comprenen diferents possibilitats que s’obren a la museística i l’ensenyament.

De totes elles la que té uns resultats més espectaculars és la reconstrucció virtual. Amb ella podem veure, posem per cas, un poblat tal com seria idealment al moment històric al que pertanyia, o l’àgora d’una ciutat romana. Normalment es fan amb programes de gran capacitat de renderització, tot fent servir tècniques del cinema d’animació. Els resultats son realment bons i permeten “caminar” per llocs que fa molt de temps van desaparèixer. Es una mena de màquina del temps virtual.

Magnific treball de restitució fotogramètrica de Centcelles del Museu Arqueologic de Tarragona

Aquestes representacions demanen un treball previ important. Cal fixar l’època concreta a recrear (els jaciments son molt llargs en el temps), després recollir la informació arqueològica obtinguda amb els mètodes que s’han descrit anteriorment, i finalment fer el treball de reconstrucció 3D que exigeix una gran recopilació d’informació i uns programes i hardware molt potents pel seu desenvolupament. Recomanem que veieu els enllaços que hem posat del jaciment d’Ullastret i de la Barcelona Romana en 3D. Aquestes reconstruccions també es fan servir per fer alguns dels moderns videojocs on es recorre a llocs del passat.

http://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/pla-barcino/barcino3d/

http://patrimoni.gencat.cat/es/historias/ullastret-3d-caminar-por-una-ciudad-iberica-de-hace-2000-anos

 

A 3iDem estem convençuts que aquest és un camp de futur. Estem decidits a contribuir-hi i posar el nostre gra de sorra amb la tasca que fem diàriament.